Disclaimer

Hieronder vind je de Disclaimer. Alle onderdelen hiervan kan je hieronder lezen.

Disclaimer voor Website van Lars Bottelier

Lars Bottelier (ik) verleent je hierbij toegang tot https://www.larsbottelier.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor voornamelijk particuliere doeleinden. Lars Bottelier behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lars Bottelier spant zich in om de inhoud van https://www.larsbottelier.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://www.larsbottelier.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lars Bottelier. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.larsbottelier.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen (in de vorm van reacties) op https://www.larsbottelier.nl. Lars Bottelier oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op https://www.larsbottelier.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lars Bottelier nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lars Bottelier en zijn bezoekers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan
zonder schriftelijke toestemming van Lars Bottelier, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Ik behoud mij het recht voor om deze ten alle tijden up-to-date te houden.

13 mei 2019

Mijn partners


PowerBar NutriSenseQWIN NutriSense

Polar_logo_black-1

 


Advertentie