Privacy Statement

Hieronder vind je de privacy statement van de website van Lars Bottelier. Als je gebruik maakt van de website ga je akkoord met de onderstaande bepalingen.


Website van Lars Bottelier, gevestigd aan:


Waalstraat 114
1972 WV IJmuiden
Nederland,


is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


https://www.larsbottelier.nl
Waalstraat 114
1972 WV IJmuiden
Nederland
+31610393967


Lars Bottelier is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘Website van Lars Bottelier’. Ik ben te bereiken via info@larsbottelier.nl.Persoonsgegevens die ik verwerk


Website van Lars Bottelier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


– Voor- en achternaam;
– E-mailadres;
– IP-adres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
– Internetbrowser en apparaat type.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Website van Lars Bottelier verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


– Gezondheid;
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@larsbottelier.nl, dan verwijder
ik deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Website van Lars Bottelier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


– Het afhandelen van jouw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– Website van Lars Bottelier analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.Geautomatiseerde besluitvorming


Website van Lars Bottelier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar


Website van Lars Bottelier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Delen van persoonsgegevens met derden


Website van Lars Bottelier verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik


Website van Lars Bottelier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Website van Lars Bottelier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Een uitgebreid overzicht vind je in het Cookiebeleid.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Website van Lars Bottelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@larsbottelier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek . Website van Lars Bottelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe ik persoonsgegevens beveilig


Website van Lars Bottelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via info@larsbottelier.nl.